หลักสูตรอบรมและบริการสังคม

Workshop by HCAT Team

ที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วันที่ ค่าใช้จ่าย Link
1 โครงการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด
(หลักสูตรอบรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย กับ บริษัทชนะภูมิ จำกัด)
ผู้ประกอบการ/เจ้าของแบรนด์/ผู้สนใจทำครีมกันแดด
จำนวน 30 คน
วันเสาร์ที่ 11 พ.ย.2566 2,990  [สมัคร]
2 โครงการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิว
(หลักสูตรอบรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย กับ บริษัทชนะภูมิ จำกัด)
(เริ่มรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2566)
ผู้สนใจทั่วไป/ผู้ประกอบการ/เจ้าของแบรนด์
จำนวน 30 คน
วันเสาร์ที่ 13 ม.ค.2567 ยังไม่ได้กำหนด  [สมัคร]
4 เทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหย สำหรับงานเครื่องสำอางและการดูแลสุขภาพ รุ่นที่ 1 
(เริ่มรับสมัครวันที่ 15 พ.ย.2566)
ผู้สนใจทั่วไป/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
จำนวน 20 คน
วันเสาร์ที่ 27 ม.ค.2567 990  [สมัคร]
5 ศาสตร์แห่งเครื่องหอม (Fragrance Science) : หลักสูตรปรุงกลิ่น สร้างแบรนด์ สร้างแผนธุรกิจเครื่องสำอาง รุ่นที่ 1
(อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ)
ผู้สนใจทั่วไป/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
จำนวน 30 คน
ยังไม่ได้กำหนด ยังไม่ได้กำหนด  [CLICK]
6 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง "เซรั่ม และน้ำตบ" รุ่นที่ 1
(อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ)
ผู้สนใจทั่วไป/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
จำนวน 20 คน
ยังไม่ได้กำหนด ยังไม่ได้กำหนด  [CLICK]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology)
E-mail : hcat.sci@rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/hcatscirmutp