ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหย สำหรับงานเครื่องสำอางและการดูแลสุขภาพ รุ่นที่ 1

Workshop : Essential Oils Extraction for Cosmetic and Health Therapy
หลักสูตรอบรม เทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหย สำหรับงานเครื่องสำอางและการดูแลสุขภาพ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย การสกัด และทักษะปฏิบัติในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้วยตัวทำละลายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อน้ำมันหอมระเหย และน้ำสกัด (ไฮโดรโซล) ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการดูแลสุขภาพได้

หัวข้อการอบรม
  • ทำความรู้จักน้ำมันหอมระเหย และไฮโดรโซล
  • สารประกอบสำคัญในน้ำมันหอมระเหย
  • เทคนิคการสกัด
  • ผลิตภัณฑ์จากไฮโดรโซล
  • การกลั่นแบบ Steam Distillation
  • Workshop การสกัดกลิ่นและน้ำมันหอมระเหย
  • Workshop การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ผู้ดำเนินการ/ทีมวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
(Asst.Prof.Woravith Chansuvarn, Ph.D.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ พานิช
(Asst.Prof.Sirirat  Panich, Ph.D.)
อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา
(Dr.Jintapat  Nateewattana, Ph.D.)

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  27 มกราคม 2567  (เลื่อนจากวันที่ 4 พ.ย.2566)
เวลา : 9.00 - 16.00 น.
จำนวนคน :  20  คน
ค่าสมัคร : 990 บาท  (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม)
สถานที่ฝึกอบรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (แผนที่)
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ : https://forms.gle/4XUfAPx2uoGMhYBE7 (เปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.2566)

หมายเหตุ

  • ชำระค่าสมัคร เลขที่บัญชี 193-0-24348-0 ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจ่ายเงินนอกงบประมาณ มทร.พระนคร  ธนาคารกรุงไทย
  • โปรดแนบหลักฐานการชำระเงิน (slip) ในแบบฟอร์มสมัคร หรือส่งหลักฐานทางไลน์ id : woravith
  • เมื่อท่านสมัครและชำระเงินแล้ว กรุณาเข้ากลุ่มไลน์ ตามลิงค์ https://line.me/R/ti/g/AzxzgRcvbP

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

สอบถามรายละเอียด

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ   โทร : 0846673969  Line : woravith
ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช   โทร : 0926239865
อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา โทร : 0917241778

ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology)
E-mail : hcat.sci@rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/hcatscirmutp