Skincare workshop by HCAT

เอกชนจับมือกับ HCAT จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ “หลักสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดูแลผิว”

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ  หลักสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดูแลผิว (Skincare) โครงการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ “หลักสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดูแลผิว” […]

เสวนาดอกไม้กินได้

คลิปวีดิโอกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : องค์ความรู้ดอกไม้กินได้ในประเทศไทย

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : องค์ความรู้ดอกไม้กินได้ในประเทศไทย ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง […]

นมถั่วดาวอินคา

อาจารย์ HCAT เผยแพร่ผลงานวิจัย “นมจากถั่วดาวอินคาสำหรับผู้แพ้นมวัว”

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัย (HCAT) ได้เผยแพร่บทความวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  […]

Pitching tip-2024

นศ. HCAT เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Tips เทคนิคการนำเสนอให้ได้ใจนักลงทุน

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

Share Tweet Follow Followตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย […]

Fast Track-HCAT

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบ Fast Track !!!

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

อบรม UV-vis

หลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติ “หลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี (UV-Vis) สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

Workshop : UV-vis spectrophotometer หลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติ […]

เสวนา ดอกไม้กินได้

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ดอกไม้กินได้ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าและอัตลักษณ์แก่อาหาร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเสวนาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “องค์ความรู้ดอกไม้กินได้ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าและอัตลักษณ์แก่อาหาร” แบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom ภายใต้โครงการวิจัย […]

สาขาวิชา HCAT รับตรง รอบที่ 2

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รับตรง รอบที่ 2) วันนี้ -14 พฤษภาคม 67

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]