รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567

หลักสูตรสาขาวิชา HCAT เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 (โควตา รอบ 2)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

หลักสูตรอบรมครีมกันแดด

มทร.พระนครจับมือภาคเอกชน จัดอบรมหลักสูตรครีมกันแดด สูตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อปะการัง

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

Share Tweet Follow Followสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย […]

ทุนการศึกษา 2566 มทร.พระนคร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

Share Tweet Follow Followขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย […]

การสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ำหอม

การสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ำหอมและเครื่องหอม สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เรื่อง การสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ำหอมและเครื่องหอม […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

HCAT เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รับสมัครตรง ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ขลู่

ผลิตภัณฑ์ใบขลู่แห้งชงดื่ม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มผช. รายแรกในประเทศไทย

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

Share Tweet Follow Follow “เครื่องดื่มสมุนไพรชงดื่มเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างสูง […]

ยาหม่องสมุนไพร

ยาหม่องสมุนไพร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย […]

ลิปบาล์มน้ำผึ้งชันโรง

ลิปบาล์มน้ำผึ้งชันโรง

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย […]