ทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร : เนยถั่วดาวอินคา

อนุสิทธิบัตร : เนยถั่วดาวอินคา
เลขที่คำขอ :  1903002395
วันขอรับอนุสิทธิบัตร : 16 กันยายน 2562
ผู้ประดิษฐ์ : นางสาวสิริรัตน์ พานิช

>> View PDF

อนุสิทธิบัตร : กรรมวิธีการผลิตและสูตรผงโปรตีนสมบูรณ์ผสมจากพืชต้านอนุมูลอิสระและปรับสมดุลกรด-เบสในเลือด

อนุสิทธิบัตร : กรรมวิธีการผลิตและสูตรผงโปรตีนสมบูรณ์ผสมจากพืชต้านอนุมูลอิสระและปรับสมดุลกรด-เบสในเลือด
เลขที่คำขอ :  2203000088
วันขอรับอนุสิทธิบัตร : 13 มกราคม 2565
ผู้ประดิษฐ์ : นางสาวสิริรัตน์ พานิช และนายวรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

>> View PDF