ทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร : เนยถั่วดาวอินคา

อนุสิทธิบัตร : เนยถั่วดาวอินคา
เลขที่คำขอ :  1903002395
วันขอรับอนุสิทธิบัตร : 16 กันยายน 2562
ผู้ประดิษฐ์ : นางสาวสิริรัตน์ พานิช

>> View PDF

Pettypatent-Protien powder

อนุสิทธิบัตร : กรรมวิธีการผลิตและสูตรผงโปรตีนสมบูรณ์ผสมจากพืชต้านอนุมูลอิสระและปรับสมดุลกรด-เบสในเลือด

อนุสิทธิบัตร : กรรมวิธีการผลิตและสูตรผงโปรตีนสมบูรณ์ผสมจากพืชต้านอนุมูลอิสระและปรับสมดุลกรด-เบสในเลือด
เลขที่คำขอ :  2203000088
วันขอรับอนุสิทธิบัตร : 13 มกราคม 2565
ผู้ประดิษฐ์ : นางสาวสิริรัตน์ พานิช และนายวรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

>> View PDF

Hydrosol Spray

อนุสิทธิบัตร : กรรมวิธีการผลิตสเปรย์น้ำสกัดน้ำมันหอมระเหยใบพลู

อนุสิทธิบัตร : กรรมวิธีการผลิตสเปรย์น้ำสกัดน้ำมันหอมระเหยใบพลู
เลขที่คำขอ :  2203001915
วันขอรับอนุสิทธิบัตร : 13 กรกฏาคม 2566
ผู้ประดิษฐ์ : นายวรวิทย์ จันทร์สุวรรณ และนางสาวสิริรัตน์ พานิช

>> View PDF

Hydrosol Spray

อนุสิทธิบัตร : เจลลี่อ้ายอวี้สูตรตรีผลาต้านอนุมูลอิสระ

อนุสิทธิบัตร : เจลลี่อ้ายอวี้สูตรตรีผลาต้านอนุมูลอิสระ
เลขที่คำขอ :  2203001918
วันขอรับอนุสิทธิบัตร : 13 กรกฏาคม 2566
ผู้ประดิษฐ์ : นางสาวสิริรัตน์ พานิช

>> View PDF