ติดต่อเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร 0-2836-3000 ต่อ 4159
อีเมล : hcat.sci@rmutp.ac.th

Facebook

TikTok: @hcatscirmutp


Division of Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology

Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (RMUTP)
1381 Pracharat 1 Rd., Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand
Tel : (66) 2836-3000 ext. 4159
E-mail : hcat.sci@rmutp.ac.th

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง : 543ก, 32, 33, 64, 97, 203

แผนที่ : https://goo.gl/maps/JCk7gwee5fgzwcxi8