ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด”

หลักสูตรอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด
Workshop : Cosmetic Formulation of Sunscreen Protection
โครงการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ "หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด"

โครงการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ "หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด" (Cosmetic Formulation of Sunscreen Protection) โดยความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัทชนะภูมิ จำกัด (ผู้รับผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม one stop services) มีจุดประสงค์เพื่อจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดให้แก่ผู้ผลิตเครื่องสำอาง ผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการเครื่องสำอาง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกและภายใน ในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษด้านการวางแผนธุรกิจเครื่องสำอาง แนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ปี 2024 ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการยิง Ads/SEO/SEM บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง


หัวข้อการอบรม
  • ความรู้เกี่ยวกับสารกันแดด
  • สูตรครีมกันแดด Oil in Water
  • สูตรครีมกันแดด Water in Silicone
  • Workshop การพัฒนาสูตรครีมกันแดดทั้งแบบ Oil in Water และ Water in Silicone
  • ความรู้เกี่ยวกับการยิง Ads/SEO/SEM
  • แนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ปี 2024
  • การวางแผนธุรกิจเครื่องสำอาง

ผู้ดำเนินการ/ทีมวิทยากร
Preyalak   คุณปรีญาลักษณ์  เพชรเครือ
  Preyalak  Phetkhure
  Research and Development
  Sunscreen and Skincare Formulator
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ พานิช
Asst.Prof.Sirirat  Panich, Ph.D.

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร
Woravith Chansuvarn   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
  Asst.Prof.Woravith Chansuvarn, Ph.D.
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร
  อ.ดร.จินตพัฒน์  นทีวัฒนา
  Dr.Jintapat  Nateewattana, Ph.D.
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร
Wanvisa Naksawas   คุณวันวิสาข์  นาคสวัสดิ์
  Wanvisa  Naksawas
อดีตเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าฝ่าย Google Customer Experience ประจำตลาดประเทศไทย

กำหนดการ

หน่วยงานรับผิดชอบจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำหนดดำเนินโครงการ : วันเสาร์ที่  11 พฤศจิกายน 2566
เวลา : 9.00 - 16.30 น.
สถานที่ฝึกอบรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (แผนที่)

หน่วยงานรับผิดชอบการรับสมัครและจัดการ : บริษัทชนะภูมิ จำกัด
จำนวนคน :  30  คน
ค่าสมัคร : 2,990 บาท  (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม)
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ : https://forms.gle/tu2dBNwtwZLgDKPy6

หมายเหตุ

  • ชำระค่าสมัคร เลขบัญชี 108-1-37093-8  ชื่อบัญชี บริษัท ชนะภูมิ จำกัด  ประเภทบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกสิกรไทย
  • โปรดแนบหลักฐานการชำระเงิน (slip) ในแบบฟอร์มสมัคร หรือส่งหลักฐานทางไลน์ id : @chanaphum

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียด

บริษัทชนะภูมิ จำกัด
โทร 09-8783-9449  (คุณกิ่ง)
Line OA : @chanaphum
https://www.facebook.com/chanaphumcosmetic
https://chanaphum.com

ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ (Line ID : woravith)
hcat.sci@rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/hcatscirmutp
TikTok: @hcatscirmutp