ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  1. นางสาวญาณิศา พินิจ
  2. นางสาวทัศนิยา เพชรนาพลอย

ทุนการศึกษา 2566 มทร.พระนคร

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (หลักสูตร 3.5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 2566
รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามข้อมูลได้ที่ : 0846673969 ID Line : woravith
https://www.facebook.com/hcatscirmutp
https://hcat.sci.rmutp.ac.th

#Dek67 #TCAS67 #hcatscirmutp #หลักสูตร3ปีครึ่ง #เทคโนโลยีสุขภาพ #เครื่องสำอาง #การชะลอวัย #HCAT