ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิปบาล์มน้ำผึ้งชันโรง

ลิปบาล์มน้ำผึ้งชันโรง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช  อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ  อ.ดร.ศุภชัย หิรัญศุภโชติ ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ร่วมพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เซรั่มชะลอวัยที่มีส่วนผสมสารสกัดมะเฟือง ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรมได้

น้ำผึ้งชันโรง (Stingless Bee) มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคแบททีเรีย ช่วยให้เมื่อใช้สมานแผลก็จะทำให้แผลหายได้เร็วขึ้น ช่วยให้หลับง่ายขึ้น เหมาะกับคนนอนหลับยาก ช่วยเพิ่มคสวามชุ่มชื้นให้แก่ผิว และลดการอักเสบของผิวหนัง รวมถึงลดอาการระคายเคืองของผิวได้
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มน้ำผึ้งชันโรง เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลุ่มดูแลสุขภาพ โดยมีส่วนผสมจากน้ำผึ้งชันโรงที่เพาะเลี้ยงตามธรรมชาติ โดยประกอบด้วยส่วนผสม เชียร์บัตเตอร ไขผึ้ง น้ำผึ้งชันโรง น้ำมันมะพร้าวสกัดย็น น้ำมันมะกอก และอื่น ๆ ชันโรงจะเก็บเกสรดอกไม้มากกว่าเก็บน้ำหวาน โดยเฉลี่ยเกสร 80% น้ำหวาน 20% ซึ่งต่างจากผึ้งชนิดอื่นที่จะเก็บน้ำหวานและเกสรเท่า ๆ กัน ทำให้น้ำหวานได้น้อยกว่าแต่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการได้มากกว่าผึ้งทั่ว ๆ ไป

ลิปบาล์มน้ำผึ้งชันโรง

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ   โทร : 0846673969  Line : woravith
ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช   โทร : 0926239865
อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา โทร : 0917241778

ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology)
E-mail : hcat.sci@rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/hcatscirmutp