ผลงานนักศึกษา HCAT

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (ปีงบประมาณ 2567)

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือสถานที่จริงในด้านต่างๆ เช่น วิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงและการผสมผสานความรู้ ของตนเอง

HCAT @SciRMUTP "ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผสานความรู้ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ภายใต้โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2567 ณ สถานที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์ จ.สิงห์บุรี จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ. ผลงานคลิปวีดิโอ เป็นผลงานของนักศึกษาร่วมกันวางแผนถ่ายทำ และตัดต่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ

โครงการเรียนรู้ตำรับยาแพทย์แผนไทย ตำรับยาสมุนไพรโบราณ คุณประโยชน์ของพืชวัตถุสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (ปีงบประมาณ 2567)

โครงการเรียนรู้ตำรับยาแพทย์แผนไทย ตำรับยาสมุนไพรโบราณ คุณประโยชน์ของพืชวัตถุสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (ปีงบประมาณ 2567) จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านสุมนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จ.นครปฐม ประกอบด้วยกิจกรรม

  • กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับความงดงามและความหลากหลายของสมุนไพรที่อยู่ในอุทยานฯ ได้เสริมสร้างความรู้และความสนุกสนานกับการชิมรสชาติของสมุนไพรชนิดต่างๆ
  • กิจกรรมชมห้องนิทรรศการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นักศึกษาได้ชมห้องนิทรรศการและได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการเสริมความรู้และความเข้าใจในการรักษาโรคและสุขภาพด้วยวิธีการแผนไทยในยุดอดีตเชื่อมโยงมาจนปัจจุบัน
  • กิจกรรมเรียนรู้เภสัชวัตถุ นักศึกษาได้เรียนรู้เภสัชวัตถุจากสมุนไพรหลากหลายชนิด ซึ่งมาจากส่วนต่างๆ ของต้นพืช คือ เหง้า, ราก, ดอก, ใบ และผล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology, HCAT)
E-mail : hcat.sci@rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/hcatscirmutp
TikTok: @hcatscirmutp