ข่าวประชาสัมพันธ์

ยาหม่องสมุนไพร

ยาหม่องสมุนไพรแบบสติ๊ก (สูตรร้อนและสูตรเย็น)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช  อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ  ผศ.ธนัฎฐา  อำนวยวัฒนะกุล ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ร่วมพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรมได้

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรมากกว่า 10 ชนิด เช่น ไพล หญ้าเอ็นยืด เถาว์วัลเปรียง เถาว์เอ็นอ่อน ใบบัวบก สะระแหน่ กานพลู นางพญาหน้าขาว พญายอ เสลดพังพอน เป็นต้น สมุนไพร เช่น ไพล มีสารในกลุ่มเคอร์คิวมินอยด์เหมือนในขมิ้น มีคุณสมบัติช่วยบำรุงผิว ทำให้ผิวขาว ปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระและลดการอักเสบ มีฤทธิ์ทางยา สรรพคุณรักษาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำบวม

  • ยาหม่องสูตรร้อน บรรเทาอาการปวดเมื่อย ฟก ช้ำ แก้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอักเสบ คลายกล้ามเนื้อ
  • ยาหม่องสูตรเย็น กลิ่นหอมสดชื่น แก้วิงเวียนศรีษะ ใช้สูดดมหรือทาเมื่อมีอาการ ใช้บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ ห้อเลือด แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ   โทร : 0846673969  Line : woravith
ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช   โทร : 0926239865
อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา โทร : 0917241778

ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology)
E-mail : hcat.sci@rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/hcatscirmutp