กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ HCAT เผยแพร่ผลงานวิจัย “นมจากถั่วดาวอินคาสำหรับผู้แพ้นมวัว”

อาจารย์นักวิจัยสาขาวิชา HCAT มทร.พระนคร เผยแพร่บทความวิชาการจากผลงานวิจัย "นมจากถั่วดาวอินคาสำหรับผู้แพ้นมวัว"

ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัย (HCAT) ได้เผยแพร่บทความวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  Sacha Inchi: A new alternative ingredient for development of high-protein milk products ถั่วดาวอินคา: วัตถุดิบทางเลือกใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมโปรตีนสูง เผยแพร่ในวารสาร Food focus Thailand, May 2024 Vol 19 No.218 หน้า 88-91 โดยสรุปการศึกษาคุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของนมถั่วดาวอินคาหลังจากการสกัดน้ำมัน  ว่าได้วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 1 หน่วยบริโภค 180 มิลลิลิตร ได้รับพลังงานทั้งสิ้น 110 กิโลแคลอรี ในขณะที่ปริมาณวิตามินและแร่ธาตุประกอบด้วย วิตามินบีหนึ่ง 2% แคลเซียม 4% และเหล็ก 4%  ส่วนด้านการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารโดยเปรียบเทียบกับนมอัลมอนด์ พบว่านมจากถั่วดาวอินคามีกลิ่นและรสถั่วรุนแรงกว่า แต่เนื่องด้วยผลวิจัยด้านคุณค่าทางอาหารสูง โปรตีนสูง มีไขมันดีที่มีประโยชน์ และมีโอเมกา 3 6 9 รวมถึงไม่มีไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอล จึงทำให้สามารถดึงดูดและชักจูงผู้บริโภค  โดยสามารถแต่งกลิ่นและรส ซึ่งผู้ผลิตต้องนำไปพัฒนารสชาติของนมให้ถูกปากผู้บริโภคต่อไป  "นับว่าถั่วดาวอินคา มีศักยภาพที่ดีในการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นมทดแทนนมวัว ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี"

นมถั่วดาวอินคา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *