กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

นศ. HCAT เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Tips เทคนิคการนำเสนอให้ได้ใจนักลงทุน

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Pitching Tips เทคนิคการนำเสนอให้ได้ใจนักลงทุน” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (R212) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจากคุณวินิจ ลิ่มเจริญ CEO & Founder We chef (Thailand) Co.,Ltd เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Pitching Tips เทคนิคการนำเสนอให้ได้ใจนักลงทุน” พร้อมทั้งมีการฝึกทักษะการ Pitching เพื่อเตรียมความพร้อมในเวทีจริง ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2024

โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย และสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ภายใต้ทีมที่ชื่อว่า “SNB” ได้เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Tips เพื่อเรียนรู้การ Pitching ให้น่าสนใจ และมีเทคนิคในการพูด ความรู้ที่ได้รับคือการทำสไลด์ที่เข้าใจง่าย การใช้ภาพสื่อความหมายแทนตัวหนังสือ การจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และได้รับคำติชม คำแนะนำจากวิทยากรว่าเราจะทำยังไงให้กรรมการสนใจที่จะฟังเราตั้งแต่ 30 วินาทีแรก เราจะพูดยังไงให้การสื่อสารของเราน่าสนใจ เราจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เช่น ถ้าเรามุ่งเน้นไปที่ชุมชนที่ปลูกมะเฟือง คือเราจะทำยังไงให้มะเฟืองกลับมาเป็นผลไม้ที่ทุกคนต้องการและไม่ถูกมองข้าม อีกทั้งยังได้ไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่อาจจะไม่ใช่แค่การทำมาส์ก การได้เข้าร่วมกิจกรรม Piching Tips ครั้งนี้ทำให้จุดประกายความคิดใหม่ ๆ และความรู้ที่ครอบคลุมมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *