ข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ดอกไม้กินได้ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าและอัตลักษณ์แก่อาหาร

ขอเชิญร่วมเสวนาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“องค์ความรู้ดอกไม้กินได้ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าและอัตลักษณ์แก่อาหาร”
แบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom

ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัย คุณค่าทางอาหาร ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของดอกไม้กินได้สดและอัดแห้ง"
สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2566

 เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หัวข้อการเสวนาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • ดอกไม้กินได้ กินเพื่อเป็นอาหารกาย อาหารตา อาหารใจ และกินเป็นยา
 • เกณฑ์การคัดเลือกดอกไม้กินได้/กินไม่ได้
 • คุณค่าทางโภชนาการของดอกไม้กินได้ ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟินอกลิก ปริมาณแร่ธาตุ
 • สารประกอบที่ให้กลิ่นและสรรพคุณของดอกไม้กินได้
 • ความปลอดภัยในการกินดอกไม้กินได้ ปริมาณโลหะหนักและยาฆ่าแมลงตกค้าง การปนเปื้อนทางจุลชีพ
 • การพัฒนาดอกไม้กินได้เป็นยา
 • เมนูหลากหลายจากดอกไม้กินได้
 • แนวทางเลือกปลูกและการดูแลดอกไม้กินได้
 • Update !! เอกสาร power point [Download]

วิทยากร

 • ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช  สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • ดร.วันฉัตร ศิริสาร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่วมพูดคุยเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

 • คุณแขก เจ้าของฟาร์มดอกไม้กินได้ มอร์แกนิคฟาร์ม วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา Morganic Farm
 • คุณอ้อ คุณเบิ้ม เจ้าของ Flower you Can Eat จ.เชียงใหม่ Flowers you Can Eat
 • ผศ.สุพัตรา จันทร์สุวรรณ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
 • ดร.ชัยพัฒน์ ลาพินี ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโลหะหนักตกค้างในอาหาร ม.พะเยา

กำหนดการ

วันที่  27 พฤษภาคม 2567
เวลา : 13.00 - 16.00 น.
จำนวน :  ไม่เกิน  100  คน 
ค่าสมัคร :  ฟรี
สถานที่ฝึกอบรม :  ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ลงทะเบียนได้ที่ :

รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology, HCAT)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช  โทร : 0631904363
E-mail : hcat.sci@rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/hcatscirmutp