ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติ “หลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี (UV-Vis) สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์”

Workshop : UV-vis spectrophotometer
หลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติ "หลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี (UV-Vis) สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์"

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ หลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี (UV-Vis) สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ หลักการและเทคนิคการใช้งานเครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร์ (UV-Vis) การเตรียมสารละลายตัวอย่างและสารละลายมาตรฐาน วิธีการสร้างกราฟมาตรฐานและการตรวจสอบความใช้ได้ เพื่อให้สามารถประยุกต์ในการวิเคราะห์ทางเคมีได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม
 • หลักการและเทคนิคการใช้งานเครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร์ (UV-Vis)
 • การเตรียมสารละลายตัวอย่างและสารละลายมาตรฐาน
 • วิธีการสร้างกราฟมาตรฐานและประเมินผล
 • การตรวจสอบความใช้ได้
 • ฝึกปฏิบัติ : วิธีการหาปริมาณเหล็กรวม
 • ฝึกปฏิบัติ : วิธีการหาปริมาณสารต้าน อนุมูลอิสระจากชาเขียวพร้อมดื่ม
หลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติเหมาะกับใคร
 • ครูระดับมัธยมศึกษา
 • อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
 • นักวิทยาศาสตร์
 • ผู้สนใจทั่วไป
ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 • ใบประกาศนียบัตร

อ.ดร.พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ
(Dr.Phitchan Sricharoen, Ph.D.)

Sirirat Panich สิริรัตน์ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช
(Asst.Prof.Sirirat  Panich, Ph.D.)

Woravith วรวิทย์ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
(Asst.Prof.Woravith Chansuvarn, Ph.D.)

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  24 สิงหาคม 2567  (เลื่อนจาก 29 มิถุนายน 2567)
เวลา : 9.00 - 16.30 น.
จำนวน :  25  คน 
ค่าสมัคร : 1,800 บาท  (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม)
***ส่วนลด สำหรับโรงเรียน/หน่วยงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าสมัครเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้น (สอบถามรายละเอียด MOU ได้ที่ 02-836300 ต่อ 4156, 4159)
สถานที่ฝึกอบรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (แผนที่)
ลงทะเบียนได้ที่ :  https://forms.gle/gXWnKB459iNvxZG79 (ปิดรับสมัคร วันที่ 10 ส.ค. 2567)

หมายเหตุ

 • ชำระค่าสมัครผ่าน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 193-0-24348-0 ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจ่ายเงินนอกงบประมาณ มทร.พระนคร
 • โปรดแนบหลักฐานการชำระเงิน (proof of payment) ในแบบฟอร์มรับสมัคร หรือส่งหลักฐานทางไลน์ id : woravith
 • เมื่อท่านสมัครและชำระเงินแล้ว กรุณาเข้ากลุ่มไลน์ ตามลิงค์ที่ระบุในระบบรับสมัคร

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติ

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology, HCAT)
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ   โทร : 0846673969  Line : woravith
E-mail : hcat.sci@rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/hcatscirmutp