กิจกรรม

HCAT สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2567 รอบ Quota 1

ยินดีต้อนรับ สู่ครอบครัว HCAT แห่งราชมงคลพระนคร

HCAT สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2567 >> วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ, ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช, อ.ดร.อำนาจ  ชินพงษ์พานิช และ อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา คณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (HCAT) ทำการสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนรอบโควตา (รอบ 1) ผ่านระบบการสัมภาษณ์ออนไลน์

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
  • ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์
  • ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนรายภาค
  • ติดตาม FB สาขาวิชา : https://www.facebook.com/hcatscirmutp