กิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษา HCAT

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (HCAT#1) ร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566