กิจกรรม

วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ช่องสะเดา กาญจนบุรี

วันที่ 1-2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (HCAT) ประกอบด้วย ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช (Sirirat Panich) ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ (Woravith Chansuvarn) และ ดร.ศุภชัย หิรัญศุภโชติ (หมอโจ้) ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ RMUTP SANDBOX (โครงการเลี้ยงผึ้งป้องกันช้างป่า) ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  โดยความร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัตถุดิบในชุมชน สมุนไพรพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นการบรรยายเกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพรในชุมชน และวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย และไฮโดรโซล เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช ผู้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัตถุดิบในชุมชนท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติ ทำสบู่จากน้ำผึ้งสมุนไพรท้องถิ่นและครีมอาบน้ำจากน้ำผึ้งผสมไม้ฝาง ลิปบาล์มน้ำผึ้งเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้มีการพัฒนาต่อยอดในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ พร้อมลงพื้นที่ ดูการเลี้ยงผึ้งกล่อง และ สมุนไพรประจำถิ่นเพื่อการนำมาเป็นส่วนผสมการสะกัดสารระเหยและส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และปลอดจากสารเคมี เป็นต้น

ภาพข่าวจาก 77ข่าวเด็ด