ข่าวประชาสัมพันธ์

โฟมล้างหน้าไฮโดรโซลใบขลู่ ผลงานวิจัย มทร.พระนคร จากหิ้งสู่ห้าง

คณะผู้วิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ  ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช และ อ.อัญชนา ขัตติยะวงศ์  ทำการศึกษาผลทางพฤกษเคมีของฤทธิ์การต้านการอักเสบที่ได้จากสารสกัดจากขลู่  เพื่อนำประโยชน์ของสารสกัดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ประเภทโฟมล้างหน้าที่มีคุณสมบัติลดการอักเสบของผิวหนังและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) นับได้ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอางเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเครื่องสำอางสมุนไพรพื้นบ้านของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทกีรติ จำกัด  โดยงานวิจัยดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการพัฒนางานวิจัยทางด้านส่งเสริมสุขภาพและการชะลอวัย

โฟมล้างหน้าไฮโดรโซลใบขลู่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอางเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเครื่องสำอางสมุนไพรพื้นบ้านของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทกีรติ จำกัด ติดต่อสอบถาม ได้ที่ https://www.facebook.com/giratiTH คุณธัญญรัตน์ ตั้วเจริญ โทร 0924654987 อีเมล ttuajaroen@gmail.com

>> More ข่าวเผยแพร่ผ่านสยามรัฐออนไลน์

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ   โทร : 0846673969  Line : woravith
ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช   โทร : 0926239865

ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology)
E-mail : hcat.sci@rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/hcatscirmutp