โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

"มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัยในระดับสากล"

บัณฑิตบูรณาการข้ามศาสตร์  บัณฑิตนวัตกรรมสร้างสรรค์  บัณฑิตนักปฏิบัติเชี่ยวชาญ  บัณฑิตผู้ประกอบการเริ่มต้น

ติดต่อสอบถาม

HCAT Line Official  : @853ketjy
เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้ที่ https://lin.ee/Hxz9FYO
Facebook : https://www.facebook.com/hcatscirmutp

Facebook เพิ่มเพื่อน